Schweinshaxn - Sex, Drugs & Volksmusi

Live zu sehen...2013:
19.05.13: 11:00-15:00 Uhr, Lenzing Kirchen Frühschoppen
26.05.13: 11:00-16:00, Ottnang
16.11.13: ab 13:00 Uhr, Alpha Laakirchen
16.11.13: ab 19:00 Uhr, Weinfest VB
17.11.13: ab 13:00 Uhr, Alpha Laackirchen

2012:
Geheim...

2011
17.07.11: 09:00-12:30 Kirche+ Frühschoppen in Schörfling
31.07.11: 09:00-16:00 Volksmusikantenfest am Hongar
14.08.11: ab 19:00 Uhr Sonnenblumenfest im KUZ Lenzing
16.09.11: 18:00-22:00 Oktoberfest in Timelkam
18.09.11: 11:00-17:00 Musikantentreffen Mondsee
24.09.11: ab 20:00 Uhr Musikantentreffen Ungenach
14.10.11: 14:00-17:00 Uhr Musikantentreffen Ungenach

2010
12.06.10: Firmenfeier Bad Wimsbach
13.06.10: 09:00-10:00 Kirche Lenzing
13.06.10: 10:00-12:30 Uhr Frühschoppen Lenzing Pfarrplatz
13.06.10: 13:00 Uhr Stehrerhof
25.07.10: 09:00-10:00 Uhr Berg-Messe am Hongar
25.07.10: 10:00-16:00 Uhr Frühschoppen Hongar